Träemballage

Träemballage

Träemballage används när produkterna som ska skickas eller lagras är tunga eller extra känsliga. En stor fördel med träemballage är att det ofta går att återanvända under långa perioder.   

Du är härLådor & kartonger/Träemballage