Hållbara alternativ

Hållbart

Nu har det blivit lite enklare att göra bra val för miljön. På aPak anser vi att det ska vara enkelt att göra bra val och vi har därför tagit fram miljömärkningen BRAval. En produkt som märkts med BRAVal erbjuder miljömässiga fördelar inom sin produktkategori och uppfyller minst två av de nedanstående kriterierna:

 

Återvinningen

Förnyelsebar

Produkten innehåller minst 50% förnyelsebar råvara.

Återvinningen

Återvunnen

Produkten består av minst 50% återvunnet material.

Återvinningen

Återvinningsbar

Produkten är 100% återvinningsbar. 

Återvinningen

Klimatsmart

Produktens utformning reducerar materialåtgång/volym. 

 

 

BOKA EN KOSTNADSFRI HÅLLBARHETSANALYS


På aPak arbetar vi aktivt för att reducera materialåtgången, effektivisera packprocesserna och öka återvinningsgraden för våra kunder. Det gör vi genom att tillhandahålla hållbara produktalternativ men också genom att erbjuda våra kunder en kostnadsfri hållbarhetsanalys där vi analysera hur kundens produkter emballeras, hanteras och transporteras. Vi återkommer sedan med ett förslag på hur vi skulle kunna effektivisera kundens förpackningsprocess genom att:

Hållbar

Våra hållbarhetsanalyser är alltid kostnadsfria och kan öppna dörrarna för en mer hållbar förpackningslösning. 

boka en hållbarhetsrapport

 

Du är härHållbara alternativ